Correct gebruik van methotrexaat

Monique M. Verduijn
Bart J.F. van den Bemt
Ben A.C. Dijkmans
Rutger I.F. van der Waal
Annemieke Horikx
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A696
Abstract

Samenvatting

Onvoldoende kennis over de juiste dosering en over de mogelijke gevolgen van overdosering heeft een belangrijke rol gespeeld bij recente ongevallen met methotrexaat (MTX).

Het is daarom belangrijk dat zowel de voorschrijver als de apotheker als de apothekersassistent voldoende kennis heeft van de gebruikelijke doseringen, voorzorgen, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties van MTX, zodat het juiste doseringsregime voorgeschreven wordt.

MTX wordt voor bijna alle indicaties wekelijks voorgeschreven in een dosering van 5-30 mg en bij voorkeur gecombineerd met tweemaal per week 5 mg foliumzuur op een niet-MTX-dag.

De werkzame en de toxische dosering van MTX liggen dicht bij elkaar, zodat men alert dient te zijn op tekenen van toxiciteit.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Drs. M.M. Verduijn, apotheker.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, Den Haag.

Drs. B.J.F. van den Bemt, apotheker.

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, Utrecht.

Prof.dr. B.A.C. Dijkmans, reumatoloog.

Nederlandse Vereniging van Dermatologie & Venereologie, Utrecht.

Dr. R.I.F. van der Waal, dermatoloog.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Den Haag.

Drs. A. Horikx, apotheker.

Contact drs. M.M. Verduijn (m.verduijn@nhg.org)

Verantwoording

Dr. Ph.I. Spuls, dermatoloog, voorzitter van de Domeingroep Inflammatoire Dermatosen, en dr. J.J.E. van Everdingen, prof.dr. P.M. Steijlen, dr. E.M.G.J. de Jong en dr. J.M. Mommers, dermatologen en bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie & Venereologie, gaven commentaar op het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 17 juni 2009

Ook interessant

Reacties