Constitutioneel ‘mismatch repair’-deficiëntiesyndroom

Klinische praktijk
Marjolijn C. Jongmans
Corrie E. Gidding
Jan Loeffen
Pieter Wesseling
Arjen Mensenkamp
Nicoline Hoogerbrugge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8602
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het constitutioneel ‘mismatch repair’-deficiëntie(CMMR-D)-syndroom gaat gepaard met een sterk verhoogd risico op kanker op de kinderleeftijd. Het ontstaat wanneer beide ouders een mutatie in eenzelfde ‘mismatch repair’-gen overdragen aan hun kind.

Casus

Bij een 8-jarig meisje werd de diagnose ‘CMMR-D-syndroom’ gesteld nadat zij een hersentumor ontwikkelde op 4-jarige leeftijd en een T-cel-non-hodgkinlymfoom op 6-jarige leeftijd. Zij had verspreid over de huid meerdere pigmentvlekken en overleed op 11-jarige leeftijd aan een myelodysplastisch syndroom.

Conclusie

Bij kinderen met kanker kan het CMMR-D-syndroom met name herkend worden aan het optreden van meerdere primaire tumoren en aan hyper- en hypopigmentaties van de huid. De ouders van deze kinderen hebben een sterk verhoogd risico op onder meer darm- en endometriumkanker (Lynch-syndroom).

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Genetica: dr. M.C. Jongmans, klinisch geneticus; dr. A. Mensenkamp moleculair geneticus; prof.dr. N. Hoogerbrugge, internist.

Afd. Kinderoncologie: dr. C.E. Gidding en dr. J. Loeffen (tevens: Erasmus MC, Rotterdam), kinderoncologen.

Afd. Pathologie: prof.dr. P. Wesseling, patholoog (tevens: VUmc, Amsterdam).

Contact dr. M.C. Jongmans (marjolijn.jongmans@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marjolijn C. Jongmans ICMJE-formulier
Corrie E. Gidding ICMJE-formulier
Jan Loeffen ICMJE-formulier
Pieter Wesseling ICMJE-formulier
Arjen Mensenkamp ICMJE-formulier
Nicoline Hoogerbrugge ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties