Consequenties van prenatale echografische bevindingen

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:663

Wanneer bij prenataal onderzoek bij de foetus afwijkingen worden vastgesteld, moet ernaar gestreefd worden om het beleid van de obstetrici af te stemmen op dat van de neonatologen. Retrospectief onderzochten Bijma et al. in hoeverre men hierin geslaagd was bij de perinatale behandeling van 318 opeenvolgende eenlingzwangerschappen waarbij afwijkingen bij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties