Consensus hart- en vaatziekten en sportbeoefening

Onderzoek
J. Pool
J. Rohmer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1501-5
Abstract

Samenvatting

Op 25 november 1988 werd een consensusbijeenkomst gehouden over sportbeoefening door personen met een hart- of vaatziekte. Het doel was tot uniformiteit in advisering en begeleiding te komen. Voor advisering en begeleiding moeten de belastbaarheid van de personen met een hart- of vaatziekte en de belasting tegen elkaar afgewogen worden. De adviezen dienen gebaseerd te zijn op onderzoek dat samenhangt met de aard van de afwijking. Voor verschillende hart- en vaatziekten worden richtlijnen gegeven met betrekking tot prestatie- en recreatiegerichte sportbeoefening. Bij advisering en begeleiding moet ook rekening gehouden worden met de gebruikte medicatie. Deskundigheid bij advisering en begeleiding is van groot belang om schade te voorkomen. Dit berust veelal op teamwork met de sportarts als coördinator.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Thoraxcentrum, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof.dr.J.Pool, cardioloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Leiden.

Prof.dr.J.Rohmer, kindercardioloog.

Contact prof.dr.J.Pool

Verantwoording

Namens de werkgroep die de consensusontwikkeling voorbereidde.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties