Concentraties lood in het bloed van jonge kinderen in Nederland

Onderzoek
J.H. van Wijnen
R. Slob
G. Jongmans-Liedekerken
D.H.J. van de Weerdt
F. Woudenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1508-12
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de concentratie lood in bloed (Pb-B) van jonge kinderen in Nederland, ter beoordeling van de invloed van de omgevingssituatie op de Pb-B en ter verificatie van de vermoede daling van de Pb-B.

Opzet

Transversaal onderzoek. Plaats. Wijken in de binnensteden en buitenwijken van Amsterdam en Rotterdam, dorpen in het Geuldal (Zuidoost-Limburg), woonwijken in verstedelijkt Zuidoost-Limburg en Flevoland.

Methode

Bij aselect gekozen kinderen van 1-6 jaar oud, tenminste 2 maanden wonend in de genoemde gebieden, is een veneus bloedmonster afgenomen waarin de Pb-B is bepaald.

Resultaten

De Pb-B van de 559 onderzochte kinderen varieerde van 20-224 µgl en toonde geen duidelijke relatie met de leeftijd. De gemiddelde Pb-B (48,5 µgl) van meisjes was iets lager dan die van jongens (52,5 µgl). De gemiddelde Pb-B nam af in deze volgorde: kinderen uit de binnenstad van Rotterdam, die uit de binnenstad van Amsterdam en de buitenwijken van Amsterdam en Rotterdam, Geuldal en Lelystad, die in Flevoland en de twee woonwijken in Limburg. Vergeleken met waarden uit 1979 is de Pb-B bij kinderen uit de binnenstad van Amsterdam met 62 en bij die uit de buitenwijk met 57 gedaald. In Rotterdam bedraagt deze daling sinds 1981 52 bij kinderen uit de binnenstad en 39 bij die uit de buitenwijk.

Conclusie

De Pb-B van jonge kinderen in Nederland is gedaald tot een gemiddelde van 64 µgl bij kinderen uit de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam en van 45 µgl bij kinderen van buiten deze binnensteden. Van de kinderen uit de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam had 2,7 een Pb-B hoger dan 150 µgl en 6,7 een Pb-B hoger dan 100 µgl.

Auteursinformatie

GG&GD, sector Volksgezondheid en Milieu, Postbus 20.244, 1000 HE Amsterdam.

Dr.J.H.van Wijnen, arts-medisch milieukundige; mw.ir.R.Slob, milieuhygiënist.

GGD Oostelijk Zuid-Limburg, Heerlen.

Mw.G.Jongmans-Liedekerken, arts-medisch milieukundige.

GGD Flevoland, Lelystad.

D.H.J.van de Weerdt, arts-medisch milieukundige.

GGD Rotterdam.

Dr.F.Woudenberg, psycholoog.

Contact dr.J.H.van Wijnen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties