Verwaarloosde pessaria in het covid-19-tijdperk

Complicaties van conservatieve prolapsbehandeling

Klinische praktijk
Rob Mooij
Tjits M. Potijk
Jan A. Schrickx
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5706
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Meer dan 40% van de vrouwen boven de 40 heeft een verzakking. Als de verzakking klachten geeft, is de eerstelijnsbehandeling vaak een pessarium.

Casus

Wij zagen een 85-jarige vrouw op ons spreekuur met een ingegroeid pessarium. De ingroei was opgetreden toen het controle-interval door onder andere de covid-19-situatie was verlengd. Bij operatieve verwijdering bleek het pessarium deels door de blaaswand heen gegroeid te zijn. Na 6 weken kon een nieuw pessarium worden aangemeten.

Conclusie

Pessaria kunnen erosies veroorzaken die kunnen leiden tot complicaties, vooral bij langdurig verwaarloosde pessaria. Dit jaar zagen wij in ons ziekenhuis een opvallende toename van complicaties bij vrouwen bij wie de controle van het pessarium was uitgesteld. Vaginale erosies kunnen voorkómen en behandeld worden door een goed passend pessarium, lokale oestrogenen en zelfmanagement. Het controle-interval kan het beste geleidelijk verlengd worden om erosies vroegtijdig te onderkennen. Goede instructies aan de patiënt zijn van groot belang.

Auteursinformatie

Rivas Zorggroep, locatie Beatrixziekenhuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Gorinchem: dr. Rob Mooij, drs. T.M. Potijk en drs. J.A. Schrickx, gynaecologen.

Contact R. Mooij (r.mooij@rivas.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rob Mooij ICMJE-formulier
Tjits M. Potijk ICMJE-formulier
Jan A. Schrickx ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Arno
Verhoeven

Het artikel is zeer lezenswaardig. Maar de verwijizng er naar op pagina 2 toont een onjuiste afbeelding voor een prolapsbehandeling. Namelijk een anticonceptief pessarium occlusivum, zoals dat in 1882 van gegalvaniseerd rubber door de Nederlander Mensinga werd geïntroduceerd. Zie : M.A.C.Lubbers-Brandsma  in: Geschiedenis van de Verloskunde en Gynaecologie in Nederland. Eponiemen en Capira Selecta , Red R.W.Bakker en A.T.M.Verhoeven, 2013, DCHG,Haarlem.