Complicaties van acute buik bij kinderen

Klinische praktijk
A.P. Bos
D. Tibboel
J.H. Bergmeijer
F.W.J. Hazebroek
J.C. Molenaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2003-5

Dames en Heren,

De acute buik bij kinderen kan aanleiding geven tot onopgemenrkt verlies van water en elektrolyten naar de zogenaamde derde ruimte. Hierdoor kunnen verschuivingen in de water- en zouthuishouding ontstaan die ernstige verstoring in de circulatie, hersenoedeem en blijvende neurologische beschadiging tot gevolg hebben. Met de ziektegeschiedenis van drie patiënten willen wij de aandacht vestigen op dit onopgemerkte verlies van vocht en elektrolyten en de behandeling bespreken.

Patiënt A, een jongetje van vijf maanden in goede lichamelijke toestand, werd elders opgenomen met een liesbreuk rechts waarvoor hij werd geopereerd. De volgende dag begon hij te braken; klinisch en röntgenologisch bestond een ileus. Bij laparotomie zou sprake zijn geweest van een recidief van de liesbreuk die niet beklemd was. De darmlissen leken vitaal op het moment van deze operatie. Na de ingreep ontstond tachycardie tot 250 slagen per minuut; later kreeg patiënt koorts tot 41,3°C. Alhoewel er geen tekenen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd.

Intensive Care Kinderheelkunde, Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

A.P.Bos en dr.D.Tibboel, kinderartsen; J.H.Bergmeijer, dr.F.W.J.

Hazebroek en prof. dr.J.C.Molenaar, kinderchirurgen.

Contact A.P.Bos

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties