Commissie Bevordering Diergeneeskundig en Vergelijkend Ziektekundig Onderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:100

De Commissie Bevordering Diergeneeskundig en Vergelijkend Ziektekundig Onderzoek (CBDVZO) deelt hierbij mede, dat in totaal ± ƒ 15.000,- beschikbaar gesteld wordt ter bevordering van het onderzoek op het gebied van de diergeneeskunde of dat van de vergelijkende ziektekunde. Dit bedrag is uitsluitend bestemd voor onderzoek en kan niet worden gebruikt om reiskosten, kosten van publikatie of andere bijkomende kosten te dekken. Om voor subsidie in aanmerking te komen, kan men zich, tot 30 maart 1995, aanmelden door overlegging van een werkschema en een begroting van het onderzoek of de onderdelen waarop de aanvraag betrekking heeft.

Nadere inlichtingen verstrekt: prof.dr.P.Zwart, secretaris CBDVZO…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties