Commissie Bevordering Diergeneeskundig en Vergelijkend Ziektekundig Onderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:99

Ter bevordering van het onderzoek op het gebied van de diergeneeskunde of dat van de vergelijkende ziektekunde stelt de Commissie Bevordering Diergeneeskundig en Vergelijkend Ziektekundig Onderzoek (CBDVZO) ƒ  10.000,- beschikbaar. Dit bedrag is uitsluitend bestemd voor onderzoek en kan niet worden gebruikt om reiskosten, kosten van publikatie of andere bijkomende kosten te dekken. Om voor subsidie in aanmerking te komen kan men zich, tot 1 maart 1993, aanmelden door overlegging van een werkschema en een begroting van het onderzoek of de onderdelen waarop de aanvraag betrekking heeft.

Nadere inlichtingen verstrekt: prof.dr.P.Zwart, secretaris CBDVZO, Burgemeester van der Weyerstraat 16, 3981 EK…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties