Commissie Bevordering Diergeneeskundig en Vergelijkend Ziektekundig Onderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2403

Ter bevordering van onderzoek op het gebied van de diergeneeskunde en de Vergelijkende Ziektekunde wordt door de commissie Bevordering Diergeneeskundig en Vergelijkend Ziektekundig Onderzoek ƒ 10.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld voor het onderzoek zelf en niet om publikatie-of andere bijkomende kosten te dekken.

Zij die hiervoor in aanmerking wensen te komen, worden uitgenodigd om zich vóór 15 februari 1992 schriftelijk aan te melden en dienen daarbij opgave te doen van de aard van het te verrichten onderzoek, m.n. van de onderdelen die betrekking hebben op de genoemde doelstelling van de commissie, alsmede een beknopt werkschema en een begroting te…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties