Cohort en trial: beste uit twee werelden
Open

Redactioneel
28-06-2018
Yolanda van der Graaf

Een weinig benoemd voordeel van de extreem hoge prijs van nieuwe kankergeneesmiddelen is dat deze prijs leidt tot mooie registraties met gegevens uit de echte wereld (D2420). Wilden we niet altijd al meer informatie over bijwerkingen nadat geneesmiddelen zijn toegelaten op de markt? Zo’n registratie is immers een van de weinige mogelijkheden om achter zeldzame bijwerkingen te komen, maar tot nu toe kwam er maar bar weinig van terecht. Het hoeft immers niet van de regelgevers.

Totdat de minister van VWS met voorwaarden kwam voor de behandeling van patiënten met een gevorderd melanoom: alleen vergoeding van ipilimumab en vemurafenib als de patiënt ...