Cognitieve therapie bij depressies in de huisartsenpraktijk

Onderzoek
A.C.M. Kleinsman
E. Hoencamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2535-6

Cognitieve therapie bij lichte tot matige depressies is zeker even effectief als behandeling met antidepressiva, met op de lange termijn mogelijk ook een profylactisch effect ten aanzien van het voorkómen van recidieven.1

Scott et al. onderzochten de toepassing van een gemodificeerde vorm van cognitieve therapie in 11 Engelse huisartsenpraktijken…

Ook interessant

Reacties