Cochrane Collaboration: medisch georiënteerden gevraagd ter identificatie van gerandomiseerdeonderzoeken

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1632

De Cochrane Collaboration is een wereldwijde organisatie met clinici en wetenschappers die zich op vrijwillige basis bezighouden met het vervaardigen, actueel houden en verspreiden van systematische literatuuroverzichten. Een systematische review brengt artsen, andere gezondheidswerkers en beleidsmakers op de hoogte van het best beschikbare bewijs over de effectiviteit van een behandeling. Cochrane reviews worden gemaakt op basis van alle beschikbare gerandomiseerde onderzoeken. Hiervoor zijn wereldwijd duizenden medisch georiënteerde vrijwilligers bezig met het handmatig doorzoeken van alle mogelijke medische tijdschriften. Het Dutch Cochrane Centre zoekt mensen voor met name Nederlandstalige tijdschriften (het NTvG is al doorzocht; 1993:1607-10) en verder vele Engelstalige specialistische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties