De Cochrane Collaboration; systematische overzichten van kennis uit gerandomiseerd onderzoek

Klinische praktijk
J. Kleijnen
H.C.W. de Vet
G.J.E. Rinkel
M.J.N.C. Keirse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1478-82

Zie ook het artikel op bl. 1476.

Inleiding

De Cochrane Collaboration is een internationaal samenwerkingsverband van momenteel zo'n 1000 wetenschappers. Het doel is de effectiviteit van behandelingen uit alle takken van de gezondheidszorg in een actueel overzicht in kaart te brengen. Daartoe worden alle gerandomiseerde effectiviteitsonderzoeken die sinds het einde van de jaren veertig verricht zijn (naar schatting zo'n 500.000) in een database ondergebracht om op die manier systematische overzichten te kunnen maken. De term ‘systematisch’ geeft aan dat men expliciet aandacht besteedt aan het formaliseren van methoden van gegevensverzameling en -bewerking, zodat de lezer de gang van zaken kan volgen en zich een oordeel kan vormen over de kwaliteit van het literatuuronderzoek. Ook kan de lezer de gevolgen van gemaakte keuzes beter inschatten en vaak zelfs onderzoeken wat er zou gebeuren als bepaalde beslissingen anders zouden worden genomen. De term ‘systematisch overzicht’ (‘systematic review’) is door de Cochrane Collaboration…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Klinische Epidemiologie & Biostatistiek, Dutch Cochrane Centre, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam.

Dr.J.Kleijnen, klinisch epidemioloog.

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Epidemiologie, Maastricht.

Dr.ir.H.C.W.de Vet, epidemioloog.

Universiteit Utrecht, vakgroep Neurologie, Utrecht.

Dr.G.J.E.Rinkel, neuroloog.

Rijksuniversiteit Leiden, vakgroep Vrouwenziekten, Verloskunde en Voortplanting, Leiden.

Prof.dr.M.J.N.C.Keirse, gynaecoloog.

Contact dr.J.Kleijnen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties