Clinical oncology.

Media
A.J. Neal
P.J. Hoskin
M. Jalving
E.G.E. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2039-40

A.J.Neal en P.J.Hoskin, Clinical oncology. Basic principles and practice. 3e druk. 294 bl., fig., tabellen. Arnold, Londen 2003. ISBN 0-340-76409-0. Prijs: ingen. € 34,18.

De auteurs van dit boek, twee Engelse radiotherapeuten, richten zich vooral op studenten geneeskunde. Het boek is bedoeld om een beknopt overzicht te geven van de basisprincipes…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties