Clinical epidemiology.

Media
D.L. Sackett
R. Brian Haynes
P. Tugwell
A.J. Dunning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1375

D.L.Sackett, R.Brian Haynes en P.Tugwell, Clinical epidemiology. A basic science for clinical medicine. 370 bl., fig., tabellen. Little, Brown and Company, Boston 1985. Prijs: ingen. ƒ  83,70.

In enge betekenis is klinische epidemiologie de studie van frequentieverdeling bij ziekteprocessen, in wijde zin een kritisch wetenschappelijke toetsing van klinisch handelen. Dit…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties