Claritromycine verhoogt cardiovasculair risico

Onderzoek
Simone M.C. Spoorenberg
Willem Jan W. Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6473
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Macrolide-antibiotica worden in het ziekenhuis veel voorgeschreven voor behandeling van community-acquired pneumonie (CAP) en acute exacerbaties van chronische obstructieve longaandoening (COPD). Recente publicaties tonen een associatie tussen macrolidengebruik en een verhoogd aantal cardiovasculaire events. Deze studie onderzoekt de relatie tussen claritromycinegebruik en lange termijn cardiovasculaire risico’s.

Onderzoeksvraag

Is claritromycinegebruik geassocieerd met cardiovasculaire events bij patiënten opgenomen vanwege CAP of een exacerbatie van COPD?

Hoe werd dit onderzocht?

In een observationele studie werden 2 prospectieve ziekenhuiscohorten onderzocht: 1343 patiënten met een exacerbatie van COPD (21% gebruikte claritromycine) en 1631 patiënten met CAP (60% gebruikte claritromycine). De primaire uitkomstmaat was de eerste ziekenhuisopname binnen 1 jaar wegens een cardiovasculair event of acuut coronair syndroom.

Belangrijkste resultaten

In het COPD-cohort kreeg 26,0% van de claritromycine-gebruikers een cardiovasculair event binnen 1 jaar, versus 18,4% van degenen die geen claritromycine hadden gebruikt (gecorrigeerde hazardratio (HR): 1,50; 95%-BI: 1,13-1,97). In het CAP-cohort was dit 12,6% versus 7,4% (gecorrigeerde HR: 1,68; 95%-BI: 1,18-2,38). In beide cohorten was het risico niet verhoogd tijdens de opname. Het risico was hoger bij ouderen en bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico en wanneer claritromycine langer dan 7 dagen werd voorgeschreven. Het risico op acuut coronair syndroom was wel verhoogd in het COPD-cohort maar niet in het CAP-cohort.

Figuur 1

Consequenties voor de praktijk

Macroliden worden veel voorgeschreven vanwege hun positieve effect bij een luchtweginfectie. Dit artikel wijst op een mogelijk nadelig effect van deze behandeling. Wanneer dit effect bevestigd wordt, moeten richtlijnen over het gebruik van macroliden bij luchtweginfecties worden aangepast. Tot dat moment past terughoudendheid met onnodig lange behandeling met macroliden.

Literatuur
  1. Schermbri S, Williamson PA, Short PM, et al. Cardiovascular events after clarithromycin use in lower respiratory tract infections: analysis of two prospective cohort studies. BMJ. 2013;346:f1235.Medline

Auteursinformatie

Contact (w.bos@antoniusziekenhuis.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties