Chronische Q-koorts tijdens de zwangerschap

Klinische praktijk
Janna M. Munster
Carl J.C.M. Hamilton
Alexander C.A.P. Leenders
Peter J. Lestrade
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2781
Abstract

Samenvatting

Een 42-jarige vrouw werd ter controle van een doorgemaakte pneumonie gezien door de longarts. Die constateerde dat de pneumonie een uiting was geweest van een acute Q-koortsinfectie. Enkele weken later bleek patiënte onverwacht zwanger te zijn. Bij de reguliere serologische follow-up 6 maanden na de primaire infectie werd de diagnose ‘chronische Q-koorts’ gesteld. Voor behandeling met doxycycline en hydroxychloroquine was er een contra-indicatie vanwege de zwangerschap en patiënte bleek allergisch te zijn voor co-trimoxazol. Op empirische gronden werd daarom gekozen voor behandeling met erytromycine. Patiënte ervoer veel klachten tijdens de zwangerschap. Op maternale indicatie werd de bevalling bij een amenorroeduur van 38 weken en 2 dagen ingeleid. Patiënte beviel uiteindelijk middels sectio caesarea van een gezonde zoon van 3850 g. In verband met een verhoogd risico op chronische Q-koorts tijdens de zwangerschap, adviseren wij ook na een acute infectie vlak vóór de zwangerschap de serologische controles te intensiveren.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Groningen.

Drs. J.M. Munster, arts-onderzoeker.

Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: dr. C. J.C.M. Hamilton, gynaecoloog.

Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie: dr. A.C.A.P. Leenders, arts-microbioloog.

Afd. Interne Geneeskunde: drs P.J. Lestrade, internist.

Contact drs. J.M. Munster (j.munster@og.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 december 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties