Chronische obstructieve longziekten, orale corticosteroïden en sterfte

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1474

In een retrospectief onderzoek bij 556 patiënten met een chronische obstructieve longziekte vonden Schols et al. bij een multivariate analyse dat het gebruik van 10 mg corticosteroïden per dag (per os) samenging met een toename van het sterfterisico (relatief risico: 2,34; 95-betrouwbaarheidsinterval: 1,24-4,44). Bij deze berekening was rekening gehouden met…

Ook interessant

Reacties