Chirurgische oncologie.

Media
Th. Wobbes
K. Welvaart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:145

Chirurgische oncologie. Onder redactie van Th.Wobbes. 208 bl., fig., tabellen. Bunge, Utrecht 1994. ISBN 900-6348-178-0. Prijs: ingen. ƒ 69,50.

In totaal 200 bladzijden wordt door de auteur, met medewerking van een uroloog, een gynaecoloog en een KNO-arts, een korte omschrijving gegeven van diverse solide tumoren. In het ‘woord vooraf’ postuleert de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties