Chirurgische behandeling van het insulinoom: het belang van intra-operatieve echografie

Klinische praktijk
Th.J.M.V. van Vroonhoven
M.S. van Leeuwen
H.P.F. Koppeschaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:910-3

Zie ook het artikel op bl. 907.

Het insulinoom is een zeldzame tumor die aanleiding kan geven tot het syndroom van organisch hyperinsulinisme, waarvan het symptomenbeeld gevarieerd en vaak bizar is; veelal duurt het lang voordat de juiste diagnose wordt gesteld. De incidentie is met één geval per miljoen inwoners per jaar laag. Voor de diagnose ‘insulinoom’ is nodig dat tijdens vasten een hypoglykemie (serum-glucoseconcentratie ? 2,3 mmoll) wordt geconstateerd, terwijl er tegelijkertijd sprake is van abnormaal hoge serumspiegels van insuline en C-peptide; verder moeten de symptomen verdwijnen na glucosetoediening.

Met uitsluiting van de eilandceltumoren, die vóórkomen als onderdeel van het syndroom van multipele endocriene neoplasie type I (de groep patiënten met deze aandoening behoeft veelal een afwijkende behandeling; deze groep wordt in dit overzicht buiten beschouwing gelaten), heeft het insulinoom de volgende kenmerken: het komt in de meerderheid van de gevallen (90) solitair voor, het is meestal (in 90…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Afd. Heelkunde: prof.dr.Th.J.M.V.van Vroonhoven, chirurg.

Afd. Radiodiagnostiek: M.S.van Leeuwen, radiodiagnost.

Afd. Endocrinologie: dr.H.P.F.Koppeschaar, internist.

Contact prof.dr.Th.J.M.V.van Vroonhoven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties