Chirurgische behandeling van distale oesofagusperforatie die niet berust op een maligniteit: ervaringen bij 11 patiënten, Universitair Medisch Centrum Utrecht, 1994-1998

Onderzoek
W.E. Hueting
C.J.H.M. van Laarhoven
H.G. Gooszen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1276-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de chirurgische behandeling en resultaten daarvan bij distale oesofagusperforatie.

Opzet

Retrospectief.

Methoden

Door statusonderzoek werden gegevens verzameld van 11 patiënten; 6 mannen en 5 vrouwen (mediane leeftijd: 54 jaar; uitersten: 21-76) die vanwege een distale oesofagusperforatie chirurgisch waren behandeld in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, 1994-1998. Van de perforaties waren 7 iatrogeen, waren 3 ontstaan na braken en 1 door een oesofagusstrictuur. Het interval tussen perforatie en operatie was bij 4 patiënten < 24 uur en bij 7 > 24 uur (uitersten: 6-27 dagen). Bij 9 waren sepsis, mediastinitis en empyeem aanwezig. Er ondergingen 7 patiënten primair operatief lokaal herstel: overhechting met hemifundoplicatie (n = 5) of met omentumplastiek (n = 2). De overige patiënten werden behandeld met drainage (n = 1), cervicale oesofagostomie (n = 2) of directe buismaagreconstructie (n = 1).

Resultaten

Na de primaire hersteloperatie overleefden alle 7 patiënten. Hun mediane opnameduur was 24 dagen (uitersten: 10-62), waarvan mediaan 14 dagen (0-21) op de intensive care. Er was 4 keer een heroperatie nodig. Van de 7 waren 6 maanden-2 jaar later 4 patiënten klachtenvrij, hadden 2 matige dysfagieklachten en 1 refluxklachten. Uit de groep van overige behandelingen overleefden 2 van de 4 patiënten.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Heelkunde, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

W.E.Hueting, co-assistent; dr.C.J.H.M.van Laarhoven en prof.dr.H.G. Gooszen, chirurgen.

Contact W.E.Hueting

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties