Chemotherapie voor gemetastaseerd pancreascarcinoom

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1560

Wagener et al. behandelden 36 patiënten met een gemetastaseerd pancreascarcinoom na randomisatie met de combinatie fluorouracil-cisplatine of met deze combinatie en tevens interferon alfa. Beide behandelingen waren zeer toxisch voor de patiënten, terwijl het effect minimaal was: slechts 2 patiënten in de behandelarm met fluorouracil-cisplatine-interferon alfa kwamen in een partiële…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties