C'est le ton quifait le diagnostic

Klinische praktijk
F.L. Meijler
H.B. Burchell
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2313-5

Dames en Heren,

Klinische lessen of commentaren in dit tijdschrift over bepaalde aspecten van de verzekeringsgeneeskunde hebben nogal eens aanleiding gegeven tot een levendige gedachtenwisseling en zo wellicht tot vermeerdering van kennis over dit interessante gebied.12-6

Ook de casus die wij thans aan u willen voorleggen, kan misschien bijdragen tot betere, althans genuanceerdere adviezen van geneeskundigen aan de verzekeringsmaatschappij die hun oordeel heeft gevraagd. Vorm en inhoud van medische adviezen aan verzekeringsmaatschappijen zijn vaak ontleend aan het onderzoeksverslag van geraadpleegde specialisten. Deze dienen zich te realiseren dat de wijze waarop ze bepaalde afwijkingen beschrijven en (of) de formulering van de conclusie die ze aan hun onderzoek ontlenen, van grote invloed zijn op het advies dat de verzekeringsarts aan haar of zijn maatschappij gaat uitbrengen en derhalve verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de gekeurde persoon, soms tot diens schade, maar ook tot schade van de betreffende verzekeringsmaatschappij. Wij geven…

Auteursinformatie

Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland, Postbus 19258, 3501 DG Utrecht.

F.L.Meijler, cardioloog.

University of Minnesota, Twin Cities Minneapolis, U.S.A.

Prof.dr.H.B.Burchell, emeritus hoogleraar cardiologie.

Contact prof.dr.F.L.Meijler

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties