CBO-richtlijn 'Seksueel overdraagbare aandoeningen en herpes neonatorum' (herziening)
Open

Richtlijnen
15-04-2003
O.P. Bleker, W.I. van der Meijden, J. Wittenberg, J.E.A.M. van Bergen, A.J.P. Boeke, G.J.J. van Doornum, C.J.M. Henquet, J.M.D. Galama, M.J. Postma, J.M. Prins en P.C. van Voorst Vader

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam.
Afd.Verloskunde en Gynaecologie: prof.dr.O.P.Bleker, gynaecoloog.
Afd. Interne Geneeskunde: dr.J.M.Prins, internist-infectioloog.
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.
Afd. Dermatologie en Venereologie: dr.W.I.van der Meijden, dermatovenereoloog.
Afd. Virologie: dr.G.J.J.van Doornum, arts-microbioloog.
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Postbus 20.064, 3502 LB Utrecht.
Mw.drs.J.Wittenberg, epidemioloog.
Stichting SOA-bestrijding, afd. Kwaliteitsbeleid en Deskundigheidsbevordering, Utrecht.
J.E.A.M.van Bergen, huisarts-epidemioloog.
Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.
Dr.A.J.P.Boeke, huisarts.
Academisch Ziekenhuis, afd. Dermatologie en Venereologie, Maastricht.
C.J.M.Henquet, dermatovenereoloog.
Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Medische Microbiologie, Nijmegen.
Prof.dr.J.M.D.Galama, arts-viroloog.
Groningen University Institute for Drug Exploration, Groningen.
Dr.M.J.Postma, farmaco-econoom.
Academisch Ziekenhuis, afd. Dermatologie en Venereologie, Groningen.
Dr.P.C.van Voorst Vader, dermatovenereoloog.
Correspondentieadres: mw.drs.J.Wittenberg (mwr@cbo.nl).

Verantwoording

Namens de leden van de werkgroep, die aan het eind van dit artikel staan vermeld. [Dagger] Dit artikel wordt afgedrukt met meer dan 6 auteurs; naar het oordeel van de redactie voldoen allen aan de criteria voor auteurschap.