Het laatste stukje bewijsvoering?

Cardiovasculaire combinatiepillen

Opinie
Michiel L. Bots
Frans H. Rutten
Jan Westerink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6060
Abstract

Eén pil voorschrijven met daarin meerdere farmacologisch actieve ingrediënten aan alle patiënten van 55 jaar en ouder lijkt nog een brug te ver. Maar steeds vaker wijzen onderzoeksresultaten naar de combinatiepil, die volgens recente onderzoeken in staat blijkt het cardiovasculaire risico te verlagen. Vormen deze resultaten het ontbrekende stukje bewijsvoering?

Al bijna 20 jaar wordt er gediscussieerd over de polypil.1-4 Hoewel verschillende synoniemen worden gebruikt, zoals ‘fixed dose combination’, ‘single pill combination’ en combinatiepil, is het concept hetzelfde: er wordt 1 pil voorgeschreven met daarin meerdere farmacologisch actieve ingrediënten, in plaats van meerdere pillen met in elke pil 1 farmacologisch actief substraat. De cardiovasculaire combinatiepil grijpt aan op bloeddrukverlaging, lipidenverbetering en bloedplaatjesremming. Het concept gaat uit van farmacologische ingrediënten waarop geen patent meer rust, waardoor de ontwikkelkosten laag zijn, en de pil ook geschikt is voor toepassing in lage- en middeninkomenslanden.

In 2018 hebben wij in het NTvG aangegeven dat een cardiovasculaire combinatiepil leidt tot een grotere verlaging van risicofactoren en een verhoging van de therapietrouw in vergelijking met losse medicijnen bij mensen met een intermediair of verhoogd geschat absoluut cardiovasculair risico.5 Verder blijkt uit Nederlands onderzoek dat 94% van de patiënten aangeeft de combinatiepil te prefereren boven…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgezondheidszorg: prof.dr. M.L. Bots, arts-epidemioloog; dr. F.H. Rutten. Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit Utrecht, Afd. Vasculaire Geneeskunde, Divisie Interne Geneeskunde: dr. J. Westerink.

Contact M.L. Bots (M.l.Bots@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Michiel L. Bots ICMJE-formulier
Frans H. Rutten ICMJE-formulier
Jan Westerink ICMJE-formulier
Combinatiepil met of zonder acetylsalicylzuur
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties