Carbamazepine en aangeboren afwijkingen

Onderzoek
F. Kuipers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2353

Anti-epileptica, zoals fenytoïne, valproaat en trimethadion, kunnen bij gebruik tijdens de zwangerschap aangeboren afwijkingen veroorzaken. Naar aanleiding van een verdachte combinatie van afwijkingen bij acht kinderen, stelden Jones et al. een prospectief onderzoek in naar teratogene bijwerkingen van carbamazepine bij 72 zwangeren.1 Als controlepersonen diende een gelijk aantal vrouwen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties