Capita selecta van de verpleeghuisgeneeskunde.

Media
J. Trommel
M.W. Ribbe
J.A. Stoop
F.J.G. Oostvogel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:677

Capita selecta van de verpleeghuisgeneeskunde. Onder redactie van J.Trommel, M.W.Ribbe en J.A.Stoop. 303 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1989. ISBN 90-313-0990-7. Prijs: geb. ƒ 70,-.

Onder auspiciën van de Commissie Wetenschappelijke Aangelegenheden van de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen werd in 1984 in Medisch Contact een serie artikelen gepubliceerd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties