Ca-antagonisten zijn toch gunstig voor patiënten met diabetes mellitus

Nieuws
R.P. Stolk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1628

Enige jaren geleden werd betoogd dat (kortwerkende) calciumantagonisten de kans op een myocardinfarct verhogen, met name bij patiënten met diabetes mellitus en hypertensie.1 Echter, andere onderzoekers hebben juist gunstige effecten van Ca-antagonisten bij diabetespatiënten beschreven.2

Onlangs publiceerden Tuomilehto et al. een subanalyse van de ‘Syst-Eur trial’ naar het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties