Buitenlandse rapportage over bijwerkingen van geneesmiddelen

Klinische praktijk
L. Offfrhaus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1294-5

Dankzij de regelmatige berichtgeving omtrent bijwerkingen van geneesmiddelen aan de Amerikaanse, Australische, Britse en Zweedse artsen door de landelijke meldingsstations dan wel door de nationale registratie-autoriteiten is het goed mogelijk om op de hoogte te blijven van de problemen die men tegenkomt bij het toepassen van nieuwe geneesmiddelen. In veel gevallen is een inschatting van het risico op het moment van de introductie nog niet goed mogelijk, omdat nog onvoldoende praktische ervaring is opgedaan. Relatief zeldzame bijwerkingen komen pas aan het licht als het nieuwe geneesmiddel aan vele duizenden patiënten wordt gegeven. Sommige ernstige problemen hebben inmiddels tot stopzetting van de verdere ontwikkeling van geneesmiddelen geleid, zoals gebeurde bij het urologische middel terodiline.1 In andere gevallen, zoals bij het roemruchte triazolam, hebben sommige landen een algeheel handelsverbod uitgevaardigd,2 terwijl andere landen niet zo ver zijn gegaan.3 Australië, dat vorig jaar schoorvoetend tot de inschrijving van de laagste…

Auteursinformatie

Dr.L.Offerhaus, internist, Postbus 119, 2280 HK Rijswijk.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties