Een lichaamseigen middel in de strijd tegen obesitas?

Bruin vet

Iemand zit op een bank, gehuld in sjaals en truien.
Mariëtte R. Boon
Leontine E.H. Bakker
A. Edo Meinders
Wouter van Marken Lichtenbelt
Patrick C.N. Rensen
Ingrid M. Jazet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5502
Abstract

Samenvatting

 

  • Bruin vetweefsel zet energie die opgeslagen ligt in triglyceriden om in warmte via het zogenoemde ontkoppelingseiwit UCP-1.

  • Recentelijk is ontdekt dat bruin vetweefsel aanwezig en actief is bij volwassenen. Het bevindt zich voornamelijk rond de aorta en in het supraclaviculaire gebied.

  • Het volume en de activiteit van bruin vet is lager bij obese mensen. Dit suggereert dat bruin vetweefsel sterk bijdraagt aan het totale energiegebruik.

  • Verschillende aandoeningen die gepaard gaan met activatie van bruin vetweefsel, zoals hyperthyreoïdie en feochromocytomen, leiden tot verhoogd energiegebruik en gewichtsverlies.

  • Er zijn diverse manieren ontdekt waarop bruin vetweefsel gemanipuleerd kan worden om het energiegebruik te verhogen. Voorbeelden zijn blootstelling aan kou, het gebruik van ‘ontkoppelaars’ of de toediening van het hormoon irisine.

  • Stimulatie van bruin vetweefsel zou mogelijk gebruikt kunnen worden om af te vallen.

 

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Algemene Interne Geneeskunde: drs. L.E.H. Bakker, arts-onderzoeker; prof.dr. A.E. Meinders en dr. I.M. Jazet, internisten.

Afd. Endocrinologie en Stofwisselingsziekten: drs. M.R. Boon, onderzoeker in opleiding; prof.dr. P.C.N. Rensen, onderzoeker.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Humane Biologie, Maastricht.

Dr. W.D. van Marken Lichtenbelt, onderzoeker.

Contact drs. M.R. Boon (m.r.boon@lumc.nl)

Verantwoording

De eerste twee auteurs, Mariëtte R. Boon en Leontine E.H. Bakker, hebben in gelijke mate bijgedragen aan dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5502; klik op ‘Belangenverstrengeling’). M. Boon, W. van Marken Lichtenbelt en P. Rensen ontvingen voor het onderzoek beschreven in dit artikel subsidies van het Diabetes Fonds, ZonMw (ZonMW-TOP 91209037) en de Nederlandse Hartstichting.
Aanvaard op 17 december 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Mariëtte R. Boon ICMJE-formulier
Leontine E.H. Bakker ICMJE-formulier
A. Edo Meinders ICMJE-formulier
Wouter van Marken Lichtenbelt ICMJE-formulier
Patrick C.N. Rensen ICMJE-formulier
Ingrid M. Jazet ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties