Over muizen en mensen: de pathogenese en behandeling van adipositas in genetisch perspectief

Opinie
H. Pijl
A.E. Meinders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2292-4

Adipositas vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Een groeiend aantal mensen in Nederland is adipeus. De metabole gevolgen van (met name viscerale) vetstapeling kunnen bijdragen aan het ontstaan van diabetes mellitus type II, cardiovasculaire ziekte en verscheidene typen maligniteit.

De pathogenese van adipositas bij mensen is niet duidelijk. Dat maakt de behandeling moeilijk. De recente identificatie van een ‘nonsense’-mutatie van een gen op chromosoom 6 bij adipeuze muizen en de identificatie van een homoloog humaan gen dragen in belangrijke mate bij aan de begripsvorming inzake de pathogenese van adipositas.1 Welke gevolgen heeft deze vondst voor de ideeën met betrekking tot de pathogenese en de behandeling van adipositas bij mensen?

De ‘adipostaat’

Het lichaamsgewicht van mens en dier is in normale omstandigheden vrijwel stabiel. Opslag van energie in de vorm van triglyceriden in vetweefsel vindt plaats indien er meer energie wordt ingenomen dan er wordt verbruikt. Hoe wordt nu…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Dr.H.Pijl en prof.dr.A.E.Meinders, internisten.

Contact dr.H.Pijl

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties