Breast cancer: a practical guide

Media
O.E. Silva
S. Zurrida
C.J.H. van de Velde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1615

Breast cancer: a practical guide. 2e druk. Onder redactie van O.E.Silva en S.Zurrida. 518 bl., fig., tabellen. Elsevier, Oxford 2000. ISBN 0-444-50565-2. Prijs: ingen. ƒ 100,70.

Dit boek, oorspronkelijk Breast cancer: a guide for fellows geheten, heeft als doel een compact overzicht van de literatuur op het gebied van borstaandoeningen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties