Breast cancer

Media
O.E. Silva
S. Zurrida
J.G.H. van Nes
C.J.H. van de Velde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1599

Breast cancer. A practical guide. 3e druk. Onder redactie van O.E.Silva en S.Zurrida. 646 bl., fig., tabellen. Elsevier Saunders, Philadelphia 2005. ISBN 0-7020-2744-8. Prijs: ingen. € 57,19.

Dit boek geeft een kort overzicht van de studies en trials die een rol spelen bij de achtergrond, diagnostiek en behandeling van borstkanker…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties