Braken na het eerste trimester van de zwangerschap: een alarmsymptoom

Klinische praktijk
R.L. Braam
H. Seinen
V.M. Blom
P.E. Reenalda
R.A.M. Niekel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:753-7
Abstract

Dames en Heren,

Veel zwangere vrouwen hebben klachten van misselijkheid en braken: bij respectievelijk ongeveer 80 en 50 van alle zwangerschappen worden deze klachten genoemd.1-3 Misselijkheid en braken beginnen kort na het uitblijven van de menstruatie, met een piek in de derde maand (negende week). De klachten treden vooral in de ochtend op en verdwijnen gewoonlijk rond de vierde maand.3 4

Alhoewel de precieze oorzaak van de misselijkheid en het braken gedurende de zwangerschap onbekend is, lijken hormonale veranderingen in combinatie met psychologische factoren een rol te spelen. De hormonen progesteron, waarvan bekend is dat het een remmende werking heeft op de motiliteit van het maagdarmkanaal, en humaan choriongonadotrofine zouden een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de klachten.3 4

Indien de klachten echter ook na de 4e maand blijven bestaan, in een later stadium terugkomen of na de 4e maand voor het eerst optreden, moet…

Auteursinformatie

Streekziekenhuis Zevenaar, Postbus 9000, 6900 GA Zevenaar.

R.L.Braam, student geneeskunde Katholieke Universiteit Nijmegen.

Afd. Interne Geneeskunde: H.Seinen, internist.

Afd. Gynaecologie en Obstetrie: V.M.Blom, gynaecoloog.

Afd. Chirurgie: P.E.Reenalda, chirurg.

Afd. Radiodiagnostiek: R.A.M.Niekel, radiodiagnost.

Contact R.L.Braam

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties