Zinnig of onzinnig?

Botgroeistimulatoren bij fracturen

Klinische praktijk
Gautam Kok
Bryan J.M. van de Wall
Egbert-Jan M.M. Verleisdonk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4122
Abstract

Samenvatting

  • Steeds meer patiënten met een fractuur vragen om een botgroeistimulator.
  • Er zijn momenteel 2 soorten botgroeistimulatoren op de markt: stimulatoren die gebruikmaken van ‘pulsed electromagnetic field stimulation’ (PEMF) en stimulatoren die gebruikmaken van ‘low-intensity pulsed ultrasonography’ (LIPUS).
  • Er is onvoldoende bewijs dat behandeling met een LIPUS-botgroeistimulator zinvol is bij patiënten met een verse fractuur; het effect van LIPUS-botgroeistimulatie bij patiënten met een ‘delayed union’- of een ‘nonunion’-fractuur moet beter uitgezocht worden.
  • Ook is er onvoldoende bewijs dat behandeling met een PEMF-botgroeistimulator een gunstig effect heeft op de genezing van verse fracturen en delayed-union- en nonunionfracturen.
  • Wij raden het routinematig gebruik van botgroeistimulatoren af, mede vanwege de aanzienlijke kosten.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Metabole Ziekten, Utrecht: drs. G. Kok, arts-onderzoeker. Lucerne Cantonal Hospital, dep. Orthopedic and Trauma Surgery, Luzern, Zwitserland: dr. B.J.M. van de Wall, traumachirurg. Diakonessenhuis, afd. Chirurgie, Utrecht: dr. E.J.M.M. Verleisdonk, traumachirurg.

Contact G. Kok (g@utam.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Gautam Kok ICMJE-formulier
Bryan J.M. van de Wall ICMJE-formulier
Egbert-Jan M.M. Verleisdonk ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties