Bloeddrukverlaging en kwaliteit van leven

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1627

In een dubbelblind en gerandomiseerd onderzoek vonden Cleophas et al. dat de bloeddrukverlagende werking van celiprolol (een selectieve ?-blokker met vaatverwijdende eigenschappen) even goed was als die van atenolol (een selectieve ?– blokker zonder intrinsieke sympathicomimetische activiteit). Ook werden geen duidelijke verschillen gevonden wat betreft de invloed van deze middelen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties