Bloeddruk meten aan beide armen

Onderzoek
Lonneke Bahler
Benjamin Jelle Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4915
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Een bloeddrukverschil tussen beide armen wordt onder meer gezien bij personen met een verhoogd cardiovasculair risico. Huidige richtlijnen wijzen op het belang van beiderzijds bloeddruk meten, maar dat advies krijgt weinig navolging in de kliniek. Recent werd in dit Tijdschrift het belang van een bloeddrukverschil voor risicostratificatie nog in twijfel getrokken.1

Onderzoeksvraag

Kan een verschil in de systolische bloeddruk (SBD) dienen als voorspeller van het risico op een cardiovasculaire gebeurtenis of mortaliteit?

Hoe werd dit onderzocht?

Het cohort bestond uit 230 personen die een eerstelijnsbehandeling voor hypertensie ondergingen. Bij de inclusie en 2 herhaalconsulten werd de bloeddruk beiderzijds gemeten, waarna participanten gevolgd werden met een mediane duur van 9,8 jaar. De belangrijkste uitkomstmaten waren cardiovasculaire gebeurtenissen en totale mortaliteit. Het geobserveerde risico werd gecorrigeerd voor de Framingham-risicoscore (het 10-jaarsrisico op cardiovasculaire gebeurtenissen), de gemiddelde bloeddruk en de aanwezigheid van diabetes mellitus.

Belangrijkste resultaten

In het cohort had 24% een inter-armverschil in SBD van 10 mmHg of meer en 9% van 15 mmHg of meer. Inter-armverschillen in SBD van ≥ 10 mmHg en van ≥ 15 mmHg gingen beiden gepaard met een verhoogd risico op cardiovasculaire gebeurtenissen met een hazardratio van 2,8. Hetzelfde gold voor een verhoogd risico op de totale mortaliteit (figuur). Ook in de subgroepanalyse van 183 personen zonder pre-existent cardiovasculair lijden bleef het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen en het risico op totale mortaliteit bij een inter-armverschil van ≥ 10 mmHg of ≥ 15 mmHg verhoogd.

Figuur 1

Consequenties voor de praktijk

Deze studie onderstreept het belang van beiderzijds bloeddruk meten, aangezien een bloeddrukverschil een onafhankelijke voorspeller is voor een verhoogd risico op mortaliteit en cardiovasculaire gebeurtenissen. Bloeddrukmeting aan beide armen zou daarom volgens ons een routinehandeling moeten worden voor het opsporen in de eerste lijn van personen met een verhoogd cardiovasculair risico.

Literatuur
  1. Smulders YM. Bloeddrukverschil tussen beide armen, wat nu? Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4643.NTvG

  2. Clark CE, Taylor RS, Shore AC, Campbell JL. The difference in blood pressure readings between arms and survival: primary care cohort study. BMJ. 2012;344:e1327.Medline

Auteursinformatie

Contact (l.bahler@amc.uva.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties