Bloeddonoren weren ter preventie Creutzfeldt-Jakob

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:774
Download PDF

Mogelijk duizenden Britse patiënten die in het verleden een operatie hebben ondergaan, zullen in de toekomst worden geweerd als bloeddonor. De Britse regering overweegt rigoureuze maatregelen te nemen om verdere verspreiding van de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) te voorkomen.

Volgens The Sunday Times (31 maart 2002) zou in dat geval iedereen die tijdens een operatie in het verleden een bloedtransfusie heeft gekregen of op enige andere manier met bloed of bloedproducten in contact is geweest, worden uitgesloten van donatie. Regeringsbronnen gaan er in het dagblad vanuit dat een donatieverbod voor deze groep naar alle waarschijnlijkheid doorgang zal vinden, aangezien algemeen wordt aangenomen dat een ‘significant risico op besmetting aanwezig is.’

In de VS geldt reeds een verbod op bloeddonatie voor iedereen die gedurende een periode van ten minste 6 maanden in Groot-Brittannië verbleef in de jaren 1980 tot 1996. Maar over de mate van effectiviteit van deze maatregel lopen de meningen uiteen, aangezien de meest dramatische inschatting uitgaat van een incubatieperiode van 40 jaar. Eerder berichtten wij in deze rubriek (2001:2140) dat ook de Duitse overheid artsen opriep om bloedtransfusies tot hoogstnoodzakelijke situaties te beperken wegens het risico op overdracht van vCJD.

De voorgestelde maatregelen zouden evenwel een tekort aan donorbloed tot gevolg kunnen hebben, zo menen critici. Meerdere ministers hebben gewaarschuwd voor een afname in de bloedvoorziening van mogelijk 15 indien eenieder die in het verleden bloed of bloedproducten heeft ontvangen, van donatie wordt uitgesloten. Het verlies van potentiële nieuwe donoren zou te groot zijn om een drastische maatregel als deze in praktijk te brengen. Zij pleiten dan ook voor alternatieve oplossingen om besmetting te voorkomen.

Tot de maatregelen om verspreiding van vCJD te voorkomen behoort onder andere leukodepletie, het verwijderen van witte bloedcellen uit donorbloed, omdat onderzoek suggereert dat juist deze cellen verantwoordelijk zijn voor de overdracht van de ziekte. Als alternatieve maatregel bekijkt de Britse overheid de mogelijkheid het bloed van risicopersonen in bloedbanken op te slaan, maar dan slechts voor eigen gebruik indien noodzakelijk.

Een officieel standpunt van de Britse overheid wordt later dit jaar verwacht, nadat een speciaal daartoe ingestelde commissie de potentiële risico's voor besmetting met vCJD in kaart heeft gebracht en een definitief oordeel over de situatie heeft gegeven.

Gerelateerde artikelen

Reacties