Blaasstenen en lithotomie, een verdwenen kwaal als fundament van de urologie

Perspectief
J.N. Keeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2805-12
Abstract

Samenvatting

Urineblaasstenen hebben eeuwenlang een rol gespeeld in de geneeskunde. In de Nederlandse geschiedenis zijn veel voorbeelden van deze ziekte te vinden. Het opheffen van deze kwaal heeft geleid tot de ontwikkeling van zeer pijnlijke ingrepen, waarvoor zich al in een vroeg stadium speciale behandelaars opwierpen, die in die hoedanigheid ook in steden werden aangesteld. De verschillende ingrepen waren: perineale lithotomie door middel van ofwel het apparatus minor of het apparatus maior, laterale lithotomie, steensnijding ‘in twee reizen’, sectio alta en uiteindelijk de lithotripsie. Blaasstenen zijn uit de huidige geneeskunde goeddeels verdwenen en vormen thans 5 van alle urinewegstenen, met als voornaamste risicogroepen mannen met al of niet chirurgisch behandeld prostaatlijden en vrouwen die anti-incontinentie-ingrepen hebben ondergaan. De blaassteen komt nu vooral voor in de ontwikkelingslanden. De gevaarlijke operatieve behandelingen via extravesicale weg zijn thans vervangen door transurethrale ingrepen, waarbij de steen verbrijzeld wordt met behulp van elektrische lading, schokgolven of ultrageluid. Al in een vroeg stadium is deze kwaal aanleiding geweest tot het ontwikkelen van een apart specialisme, de urologie.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2805-12

Auteursinformatie

Contact Hr.dr.J.N.Keeman, Herman Heijermansweg 29, 1077 WK Amsterdam (jnkeeman@xs4all.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties