Biostatistics for epidemiologists.

Media
A. Ahlbom
F.R. Rosendaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:629

A.Ahlbom, Biostatistics for epidemiologists. 214 bl., fig., tabellen. Lewis, Boca Raton, Florida 1993. ISBN 0-87371-912-3. Prijs: geb. ƒ 125,25.

Dit boek met epidemiologische rekenmethoden is bedoeld voor degenen die met getalsmatige problemen te maken hebben in patiënt-gebonden onderzoek. Zo wordt uiteengezet hoe incidenties, relatieve risico's en odds ratio's zijn te berekenen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties