Biology.

Media
P.H. Raven
G.B. Johnson
H.C. Walvoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1036

P.H.Raven en G.B.Johnson, Biology. 2e druk. 1229 bl., fig., tabellen. Times MirrorMosby College Publishing, St.Louis 1989. ISBN 0-8016-4041-5. Prijs: ingen. £ 51,95.

‘Biologie is een zich snel ontwikkelend vakgebied en ons onderwijs zou dat eigenlijk dienen bij te houden, maar slechts weinig hedendaagse biologieboeken ademen de opwinding over de vooruitgang.’…

Ook interessant

Reacties