Biochemistry and disease.

Media
R.M. Cohn
K.S. Roth
G.T.B. Sanders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:657

R.M.Cohn en K.S.Roth, Biochemistry and disease. Bridging basic science and clinical practice. 587 bl., fig., tabellen. Williams & Wilkins, Baltimore 1996. ISBN 0-683-02049-8. Prijs: ingen. ƒ 105,55.

De opzet van dit boek is een brug te slaan tussen basiswetenschappen en klinische praktijk. De auteurs zijn hierin goed geslaagd doordat zij op…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties