Een systematische review en meta-analyse*

Bilaterale totale heupvervanging kan in één operatie

Onderzoek
Daniël Haverkamp
Michel P.J. van den Bekerom
Ivo Harmse
Matthias U. Schafroth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3256
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of het dubbelzijdig vervangen van beide heupen in 1 sessie veilig is.

Opzet

Systematische review.

Methode

Bij literatuuronderzoek werden 1460 studies gevonden, waarvan er 5 prospectief onderzoek betroffen en aan onze inclusiecriteria voldeden. De patiënten uit deze studies werden gepooled voor een meta-analyse. Er waren in totaal 579 patiënten bij wie dubbelzijdig een totaleheupprothese (THP) was geplaatst in 2 sessies en 334 die in 1 sessie dubbelzijdig een THP kregen.

Resultaten

Na het poolen van de data werden geen verschillen gevonden in majeure complicaties (gewogen oddsratio: 0,72; 95%-BI: 0,45-1,15). Mineure complicaties kwamen vaker voor in de 1-sessie-groep (gewogen oddsratio: 0,50; 95%-BI: 0,32-0,78). Peroperatief bloedverlies was lager in de 1-sessie-groep (121,7 ml; 95%-BI: 51,6-191,9), maar de hoeveelheid getransfundeerd bloed was groter in deze groep dan in de 2-sessies-groep (-0,5 eenheden; 95%-BI: -0,74--0,20). De duur van de ingreep werd niet beïnvloed door de keus voor 1 of 2 sessies (verschil: 6,0 minuten; 95%-BI: -2,4-14,4). De totale opnameduur was significant korter in de 1-sessie-groep (3,2 dagen; 95%-BI: 3,0-3,7).

Conclusie

Dubbelzijdige plaatsing van een THP in 1 sessie lijkt niet gepaard te gaan met meer complicaties in geselecteerde patiënten.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Hip international (2010;20:440-6), met als titel ‘One stage bilateral total hip arthroplasty, is it safe? A meta-analysis’.

Afgedrukt met toestemming.

Academisch Medisch Centrum, afd. Orthopedische Chirurgie, Amsterdam.

Dr. D. Haverkamp, drs. M.P.J. van den Bekerom en dr. M.U. Schafroth, orthopedisch chirurgen; drs. I. Harmse, arts-onderzoeker.

Contact dr. D. Haverkamp (Daniel@drhaverkamp.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 juli 2011

Ook interessant

Reacties