Bijwerkingen van interferon alfa

L. Berk
A.R. van Gool
M. Bannink
W.H.J. Kruit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1461-4
Abstract

Samenvatting

- Interferonen zijn een groep glycoproteïnen met een scala aan biologische functies, onder meer antivirale, immuunmodulerende en antiproliferatieve.

- Immuuntherapie met interferonen is mogelijk bij uiteenlopende ziekten, onder meer hemato-oncologische aandoeningen, solide tumoren, virale hepatitis en multiple sclerose.

- De bijwerkingen van interferon alfa zijn divers, omdat ze bij een groot aantal fysiologische processen voorkomen. Griepachtige syndromen, gastro-intestinale klachten, moeheid, pijnklachten, verhoogde gevoeligheid voor infecties, schildklierfunctiestoornissen en psychiatrische bijwerkingen komen frequent voor.

- Onderbreken van de behandeling en dosisreductie vanwege de bijwerkingen zijn vaak nodig. Ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen zijn weinig frequent, maar komen voor.

- Voorlichting over en vragen naar bijwerkingen is een belangrijke therapietrouwbevorderende interventie, evenals symptomatische behandeling.

Auteursinformatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Zwijndrecht, afd. Interne Specialismen, Langeweg 336, 3331 LZ Zwijndrecht.

Dr.L.Berk, internist.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Daniel den Hoed Kliniek.

Afd. Psychosociale Oncologie: A.R.Van Gool en mw.M.Bannink, psychiaters.

Afd. Interne Oncologie: dr.W.H.J.Kruit, internist-oncoloog.

Contact dr.L.Berk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties