Bijwerkingen na influenzavaccinatie: reactie op enkele incidenten en het belang van centrale registratie

Onderzoek
C.M. Swaan
M.A.B. van der Sande
P. Speelman
M.A.E. Conyn-van Spaendonck
S.M.J.M. Straus
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2166-9
Abstract

Samenvatting

Het influenzavaccin wordt als veilig beschouwd, maar informatie over vaccinbijwerkingen is beperkt en een landelijk overzicht ontbreekt. In 2006 vroeg het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in verband met 2 incidenten met overlijdensgevallen na influenzavaccinatie in Israël en Nederland direct advies uit te brengen over de voortgang van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Na het overlijden van 4 personen na vaccinatie in Israël met Vaxigrip in oktober 2006 werd het NPG met een week opgeschort. Na een tweede incident, het overlijden van eveneens 4 personen na influenzavaccinatie een maand later in Nederland, concludeerde het direct geïnstalleerde uitbraakteam (‘outbreak management team’) dat een oorzakelijk verband tussen de vaccinaties en deze overlijdensgevallen zeer onwaarschijnlijk was. Deze conclusie baseerde het team op verzamelde gegevens over de sterfgevallen, analyse van achtergrondmortaliteit en eerdere meldingen over bijwerkingen. Het NPG behoefde niet opnieuw te worden opgeschort. Voor inzicht in het vóórkomen van bijwerkingen na influenzavaccinatie is inmiddels een gecentraliseerde, landelijke surveillance opgezet. Huisartsen en andere voorschrijvende artsen dienen mogelijke bijwerkingen na influenzavaccinatie te melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl).

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2166-9

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Hr.prof.dr.P.Speelman, internist-infectioloog.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Den Haag.

Mw.dr.S.M.J.M.Straus, arts.

Contact Mw.C.M.Swaan, arts infectieziektebestrijding; mw.dr.M.A.B.van der Sande en mw.dr.M.A.E.Conyn-van Spaendonck, artsen-epidemiologen; hr.prof.dr.R.A.Coutinho, arts-microbioloog en epidemioloog (corien.swaan@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties