Bij kwetsbaarheid vaker atypische covidklachten

Patiënt die COVID-test ondergaat
Josephine M.J. Stoffels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5399

Tijdens de eerste coronagolf hadden kwetsbare ouderen vaker atypische klachten door een covid-19-infectie dan vitale ouderen. Voor de ziekte-uitkomsten leek het echter niet uit te maken of patiënten typische of atypische covid-19-klachten hadden.

Dit blijkt uit een retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd in acht Nederlandse ziekenhuizen in de periode februari-mei 2020 (Eur Geriatr Med. 2023; online 7 februari). De onderzoekers includeerden 780 patiënten van 70 jaar of ouder die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens een covid-19-infectie. De infectie was vastgesteld door een…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties