Relevantie van resultaten uit niet-westerse RCT’s

Bewijs van over de grens

Opinie
Olaf M. Dekkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6633
Abstract

Het uitvoeren van RCT’s is een dure aangelegenheid. Een multicentrische RCT die kijkt naar klinisch relevante uitkomstmaten kost al snel een paar miljoen euro,1 kosten die veel hoger uitvallen wanneer het gaat om een nieuw middel met een nog onbekend bijwerkingen-profiel. Niet alleen zijn dergelijke studies duur, de uitvoer wordt tevens bemoeilijkt door de zeer lage respons van potentiële deelnemers en de steeds striktere regelgeving waaraan de uitvoer van RCT’s gebonden is.1,2 Om de kosten van RCT’s te drukken, worden steeds meer studies uitgevoerd in de voormalig Oostbloklanden of in ontwikkelingslanden. Momenteel wordt meer dan 10% van alle RCT’s uitgevoerd in India.3 Dit geldt zowel voor RCT’s die gefinancierd worden door de farmaceutische industrie als voor studies die betaald worden uit publieke middelen. Let wel, het gaat hierbij dus niet om studies naar ziektes die specifiek zijn voor ontwikkelingslanden, zoals tuberculose of cholera, maar om studies die…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden.

Contact Dr. O.M. Dekkers, internist-epidemioloog (tevens: afd. Endocrinologie en Metabole Ziekten) (o.m.dekkers@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 3 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties