Betere uitkomsten voor hartpatiënt met hoger inkomen

Hart, gevouwen van een geldbiljet
Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5453

Mensen met een hoog inkomen hebben na een acuut myocardinfarct betere uitkomsten en een betere overleving dan patiënten met een lager inkomen. Dat blijkt uit een analyse uitgevoerd op gegevens uit zes verschillende landen, waaronder Nederland (JAMA. 2023;13:1088-97).

Inkomensverschillen hangen vaak samen met verschillen in gezondheid. Dit geldt…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties