Betere cognitie door hoortoestel

Illustratie van een gezicht en profile
Julien Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5534

Er is minder cognitieve achteruitgang wanneer ouderen met gehoorverlies een hoortoestel dragen. Dat blijkt uit het Amerikaanse ACHIEVE-onderzoek (‘Ageing and Cognitive Health Evaluation in Elders’), het eerste gerandomiseerde onderzoek op dit gebied (Lancet. 2023; online 17 juli).

De onderzoekers keken naar het effect van een hoortoestel versus gezondheidsvoorlichting…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Dit artikel wordt besproken in#20 Hoezo longkankerscreening?

Ook interessant

Reacties